Výročná správa za rok 2013

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, milí priatelia členovia KD.

Uplynul rok od našej vlaňajšej členskej schôdze  a opätovne sa stretávame, aby sme zhodnotili činnosť nášho klubu denného centra za uplynulý rok 2013.

Úvodom mi dovoľte popriať vám v novom roku 2014 hlavne zdravie, veľa úspechov v osobnom i rodinnom živote, ako aj v našej spoločnej klubovej činnosti.

Spoločne s vami sme sa v roku 2013 radovali z dobre vykonanej práce, z vydarených akcií, ktoré sme uskutočnili. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa svojou účasťou pričinili o tieto výsledky. Výbor sa riadil vopred vypracovaným plánom práce.

Plán našej činnosti za rok 2013 mal základný cieľ, spestriť našim členom ich život, obohatiť ho kultúrnymi, spoločenskými podujatiami, poskytovať im spoločenské vyžitie, zdravotné zotavenie, poznanie prírodných krás našej vlasti, jej históriu a súčasnosť, poznanie ľudu, jeho zvykov.

Poznávali sme nielen krásy nášho Slovenska, ale aj krásy a pamiatky krajín blízkej Európy. Akcie, ktoré sme pre vás zabezpečili mali jediný cieľ – spríjemniť vám seniorské roky života.

Vážení priatelia!

Pri organizačnom zabezpečení plánovaných akcií denného centra nám aktívne pomáhalo mesto. Riadili sme sa schváleným rozpočtom pre náš klub, z ktorého sme kryli prevádzky denného centra pre dôchodcov na ulici Majere13, ale aj materiálne výdavky pre činnosť tohto zariadenia. Za poskytnutú pomoc menom vás všetkých ďakujem mestu, jeho pracovníkom a funkcionárom.

Som rada, že mesto  na svojom zasadnutí schválilo projekt na rekonštrukciu priestorov nášho klubu. Veríme, že postupne sa s rekonštrukciou aj začne.

Náš klub má v súčasnosti 480 členov a na akcie väčšieho charakteru využívame priestory Drevokupu, za ktoré musíme platiť prevádzkovateľovi Mondi SCP.

Vážení priatelia!

K splneniu akcií vytýčených v pláne činnosti za rok 2013 ste prispeli aj vy všetci členovia formou ročného príspevku v sume 3€, inak by sme akcie väčšieho charakteru nemohli realizovať. Niektoré akcie, sa nám podarilo organizovať so zľavou. Jedná sa hlavne o organizovanie návštevy divadelných predstavení, ale aj poznávacích zájazdov, spoločenských akcií konaných v našom klube.

V úzke spolupráci s predstaviteľmi niektorých významných podnikov a osobností mesta sa nám podarilo finančne vykryť náklady niektorých realizovaných akcií, Touto cestou vyslovujeme všetkým úprimné poďakovanie za poskytnutú materiálnu a finančnú pomoc.

V rámci roka sme uskutočnili fašiangovú zábavu s tombolou na Drevokupe, ktorá mala veľký úspech. Na Drevokupe sme usporiadali aj spoločné posedenia pri hudbe a tanci,  ktorých sa členovia radi zúčastňujú.

Uskutočnili sme spoločenské posedenia v klube pri príležitostiach ako sú MDŽ, Deň matiek, na ktorých sme si ženy a matky uctili kvietkom a malým občerstvením.

3krát v priebehu roka sme navštívili štátnu operu v Banskej Bystrici a komorné divadlo v Martine. Kde sa vždy zúčastnilo 50 členov.

Boli sme na otvorení sezóny na Vlkolínci, kde sme sa zúčastnili aj na programe súborov a hudobných skupín.

Výbor pre svojich členov pripravil rôzne zdravotné prednášky ako aj odborné prednášky o prácach v záhrade.

Zúčastnili sme sa vychádzky na Gejdák a Brankovský vodopád. Vychádzku na Brankov absolvovala s nami aj redaktorka rádia Regina, ktoré neskôr odvysielalo reláciu z tohto podujatia a informovalo poslucháčsku verejnosť o činnosti nášho klubu.

Na akciách ako MDŽ, Deň matiek a iných podujatiach nám vždy zatancovali naše dievčatá z tanečnej skupiny Elišky. Tanečná skupina Elišky vystupovala aj na akciách mesta ako 1.máj, členská schôdza KDH, na pozvanie do doc. Kamanovej vystúpili aj na celoslovenskej konferencii sestier a pôrodných asistentiek, nechýbali v Čutkove, na akciách v Hýrošovom parku, športových hrách v Liskovej, zúčastnili sa Festivalu seniorov v Žiline, na vystúpení v Pribyline. Rádio Regina odvysielalo s nimi rozhovor v relácii „Pozvete nás ďalej“.

Eliškám ďakujem za ich bohatú a pestrú činnosť a menom nášho klubu im prajem veľa úspechov a radosti do ďalších vystúpení.

V rámci vylepšenia si našich priestorov usporiadali sme brigádu, na ktorej sme okrem obytných priestorov dali do poriadku aj pivničné. Ďakujem všetkým, ktorí sa tejto akcii zúčastnili.

V lete sme uskutočnili aj dva zahraničné zájazdy do Selcov v Chorvátsku a Ligňana v Taliansku, na ktorých sa vždy zúčastnilo po 50 členov. Oba zájazdy mali úspech. Pre našich členov sme zorganizovali aj zájazdy za teplou vodou – 3 dňový do Podhájskej, ktorý členovia hodnotili kladne.

V júli sme pre našich členov pripravili guláš v záhrade klubu s príjemným posedením a s účasťou zástupcov mesta.

Mesiac úcty k starším sme oslávili na Drevokupe za účasti predstaviteľov mesta.

V marci, júni a októbri sme vybavili pre našich členov autobusový zájazd za nákupmi do Jablonky.

Aj zájazd na vinobranie do Pezinka sa stretol s veľkým úspechom.

V mesiaci október nám žiaci  Strednej školy úžitkového umenia pripravili veľmi pekné posedenie s našimi jubilantmi.

V novembri sme pre členov klubu pripravili Katarínsku zábavu, opäť v priestoroch Drevokupu.

Mesto nám pridelilo počítač s internetom, za čo im ďakujeme. Pomáha nám to pri  osvete a informovaní o našej činnosti.

V rámci aktívneho starnutia, niekoľko našich členov sa zúčastňuje počítačového kurzu na katolíckej univerzite. Kurz má v našich kruhoch veľký úspech.

Vedenie mesta usporadúva pre členov nášho klubu a občanov mesta rôzne kurzy v ktorých si môžu zdokonaľovať svoje zručnosti.

December sa niesol v znamení Mikuláša a Vianoc. Pripravili sme posedenie s občerstvením, na ktoré zavítal Mikuláš a rozdal členom malé darčeka. Posledným podujatím roka bola vianočná kapustnica pri stromčeku, na ktorej nechýbali predstavitelia z vedenia nášho mesta.

Vážení priatelia,

aj v roku 2014 sme pre vás zabezpečili dve zahraničné rekreácie. Jedna je do chorvátskeho Gradazu, hotel Laguna B, Makarska riviéra, od 27.6. do 6.7.2014, cena 340€.

Druhá je do Albánska, hotel Regina, s polpenziou (švédske stoly). Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klube v utorok, stredu a piatok. Propagačný materiál je vyvesený v klube na nástenke.

Na jar a na jeseň budeme organizovať rekreáciu vo Vysokých Tatrách na Štrbskom plese, Tatranských Matliaroch a Hrebienku.

V mesiaci júl usporiadame 3 dňový zájazd za teplou vodou do Dunajskej Stredy.

Na zahraničné zájazdy je potrebné zaplatiť zálohu 150€ a na kúpanie do Dunajskej Stredy 20€.

Vážení priatelia,

v minulom roku náš klub navždy opustilo 8 členov. Medzi nimi bol aj dlhoročný predseda nášho klubu pán Babilonský. Prosím vás, aby sme minútou ticha uctili ich pamiatku.

Vážení priatelia,

z výboru nášho klubu odchádzajú 3členovia. Dovoľte mi vysloviť poďakovanie za dlhoročnú aktívnu činnosť pani Otílii Mišurovej a pánovi Štefanovi Kupčovi.

Moje osobitné poďakovanie, za jeho mimoriadne aktívnu prácu,  patrí dlhoročnému predsedovi JUDr. Jozefovi Mišurovi.

Záverom hodnotiacej správy chcem všetkým zúčastneným úprimne poďakovať, za prejavený záujem, za účasť na našich akciách, za nezištnú pomoc.

Cieľom našej činnosti je, aby sa aktivita starších občanov naďalej zvyšovala, pokiaľ to náš zdravotný stav dovoľuje a to i v týchto dnešných veľmi ťažkých ekonomických možnostiach a podmienkach.

Prajem vám všetkým v roku 2014 pevné zdravie, veľa šťastia a spokojnosti, pohody vo vašich rodinách, radosti zo života každého z vás a vašich najbližších.

Chcete si vytlačiť?  Výročná správa 2013

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. (Johann Wolfgang von Goethe)

%d blogerom sa páči toto: