Plán činnosti na rok 2013

Plán akcie denného centra KD Ružomberok na rok 2013

Všeobecné ustanovenia:

Denné centrum KD je otvorený vždy v utorok, stredu a piatok od 13.30 do 16.30 hod.

Na jednotlivé mesiace plánujeme:

J a n u á r

08.01.2013     9.oo hod. výbor KD

27.01.2013     Hodnotiaca schôdza za rok 2012

F e b r u á r

05.02.2013     9.oo hod. výbor KD.

07.02.2013     Fašiangová zábava s tancom  a tombolou.

M a r e c

05.03.2013      9.oo hod. výbor KD.

08.03.2013      MDŽ  – posedenie v klube

Návšteva divadla – výber podľa programu div..dliel.

/ Názov a deň uvedieme včas na inf.tabuli v KD/

20.03.2013      Zájazd do Poľska – Jablonka

31.03.2013      Zahájenie sezóny vo Vlkolínci  –  peší výstup na Sidorovo.

A p r í l         

02.04.2013      9.oo hod. výbor KD.

09.04.2013      Beseda o jarných prácach v záhrade  – v KD.

13.30 hod. jarné upratovanie v dennom centre KD.

25.04.2013      Čaj o 15.oo hod. pri živej hudbe  v Drevokupe.

M á j

–          Jarná rekreácia V. Tatry: hotel Hutník II – Tatranské Matliare

01.05.2103        Účasť na akciách poriadaných v meste z príležitosti Sviatku práce.

07.05.2103        9.oo hod. výbor

09.05.2103        Spoločenské posedenie s tancom z príležitosti Dňa matiek – v Drevokupe.

–          Turistická pešia vychádzka  /termín a miesto bude včas oznámené na inf.tabuli.

J ú n

04.06.2013      9.oo hod. výbor KD.

–        Návšteva divadla – výber podľa programu divadiel.

/Názov a deň uvedieme včas na inf.tabuli v KD

12.06.2013      Zájazd do Poľska – Jablonka.

Čaj o 15.00 hod. pri živej hudbe v Drevokupe.

28.06.-07.07.2013

Zahraničná rekreácia CHORVATSKO – SELCE.

/ Bližšie podrobnosti budú včas uvedené na inf. tabuli v KD/.

 J ú l

02.07.2013        9.oo hod. výbor KD.

16. – 18.07.2013    Zájazd za teplou vodou – PODHAJSKÁ.

26.07.2013        Posedenie v záhrade  s gulášom a spevom.

06.08.2013         9.oo hod. výbor KD.

29. 08.013       Účasť na akciách poriadaných v meste z príležitosti osláv SNP.

                        –           Zahraničná rekreácia TALIANSKO – termín sa upresní.

 

 S e p t e m b e r

03.09.2103        9.oo hod. výbor KD.

19.09.2013        Čaj o 15.oo hod.   pri živej hudbe v Drevokupe.

–           Turistická pešia vychádzka – termín a miesto bude včas oznámené na inform.tabuli KD.

–           Malokarpatské vinobranie – 1 dňový zájazd.

O k t ó b e r

01.10.2013        9.oo hod. výbor  KD.

17.10.2013        Mesiac „Úcty k starším“  – posedenie s hudbou v Drevokupe.

23.10.2013        Zájazd do Poľska – Jablonka.

24.10.2013        Stretnutie s jubilantmi roku 2013.

N o v e m b e r

05.11.2013        9.oo hod. výbor KD.

21.11.2013        Katarínska zábava s hudbou o 15,oo hod. v Drevokupe.

–           Návšteva divadla – podľa programu divadiel.

–           /Názov a termín včas uvedieme na inf. Tabuli v KD./

–           Vlakový zájazd  LIDL – 1 dňový  /miesto a termín bude včas oznámené na inf.tabuli KD/

21.11.2013        Katarínska zábava v Drevokupe.

D e c e m b e r

03.12.2013        9.oo hod. výbor KD.

Príchod Mikuláša  s posedením pri vianočnom stromčeku v Drevokupe.

Všetky programy, ich organizačné zabezpečenie budú včas zverejnené na informačnej tabuli KD.

Žiadame všetkých členov, aby si svoje členské poplatky na rok 2013 uhradili do konca apríla 2013.

Chcete si vytlačiť? Plán akcií 2013

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. (Johann Wolfgang von Goethe)

%d blogerom sa páči toto: