Výročná správa za rok 2012

Vážené dámy a páni, milí hostia!

Uplynul rok od našej VČS, ktorá sa konala 22.01.2012 na ktorej ste si zvolili nový výbor pre ďalšie funkčné obdobie a následne v mesiaci február na zasadnutí nového výboru som bola zvolená na vedúcu denného centra klubu dôchodcov.

Výbor od začiatku začal pracovať a plniť si úlohy podľa stanoveného plánu práce a ako prvá bolo zorganizovať fašiangovú zábavu s tancom a tombolou, ktorá sa následne uskutočnila 16.02.2012 v Drevokupe  na ktorej sa zúčastnilo 79 členov. Akcia mala pozitívny ohlas.

V mesiaci marec sme mali posedenie v klube z príležitosti sviatku MDŽ, ďalej 31.03.2012 sa 50 členov zúčastnilo v B.B. na opere.  Výbor na zasadnutí v marci sa zaoberal prípravou akcie 30. výročia založenia klubu., zabezpečoval sa výlet za teplou vodou do Podhájskej a Baťov kanál .JUDr. Mišura  pripravil návrh scenára na zabezpečenie 30. výročia založenia klubu. Na výbore bola navrhnutá prípravná komisia.

V mesiaci  apríl sa uskutočnila 13.04.2012 beseda o jarných prácach v záhrade, ktorú viedol Ing. Marton  a členovia ktorí sa akcie zúčastnili získali nové poznatky  o prácach v záhrade. Následne sme 20.04.2012 mali jarné upratovanie v klube a záhrade, kde sa zúčastnilo cca 30 členov, ktorým patrí poďakovanie. Dňa 26.04.2012 sme mali posedenie s hudbou v Drevokupe.

V mesiaci máj na výbore som informovala o jednaní prípravy 30. výročia založenia klubu s Ing . Majeríkovou  a následne s primátorom mesta doktorom Pavlíkom . Ďalej  bola vyhodnotená jarná rekreácia, ktorej sa zúčastnilo 9 členov v Tatranských Matliaroch. Výbor a niektorí členovia klubu sa zúčastnili na akcii osláv 1. mája, ktoré usporiadalo  mesto a kde vystúpil aj náš tanečný súbor ELIŚKY.  Mestom bola schválená výpomoc pre činnosť súboru Elišky vo výške 720 euro. 10.05.2012 sme uskutočnili posedenie ku dňu MATIEK na Drevokupe, kde nám zatancovali ELIŚKY a mladé hip-hoperky z tanečnej skupiny DOTYK.

Naši muži obdarovali všetky členky kvietkom. Dňa 25.05.2012 sa zišiel organizačný výbor , kde sa už dopracoval scenár  k 30. výročiu, zabezpečili sa pozvánky pre 11 spriatelených klubov, v spolupráci s mestom sa zabezpečovalo občerstvenie a program pre pozvaných hostí, príprava  bulletin k 30. výročiu, zabezpečenie pamätných listov pre ocenené kluby.

V mesiaci jún výbor zorganizoval zájazd do Poľska, ktorý sa uskutočnil 13.06.2012, zúčastnilo sa ho 47 členov. 21.06.2012 sme oslávili 30. výročie založenia klubu . V dopoludňajších hodinách sme prijali predsedov spriatelených klubov v našom klube a po krátkom občerstvení a besede sme boli prijatí u primátora mesta, kde im boli odovzdané pamätné listy a upomienkové darčeky. Ďalej si pozreli naše mesto, galériu Ľ. Fulu a boli prijatí na rektoráte katolíckej univerzity, kde ich p. Kendera oboznámil s činnosťou univerzity. Naša oslava ďalej pokračovala s členmi klubu v kultúrnom dome A. Hlinku , kde som predniesla správu o činnosti za uplynulých 5 rokov, boli ocenení dlhoroční členovia , cenu primátora mesta dostali pp. Mišurová  a Mrcin, pamätné listy dostali pp. Weisová, Kacerová a Haluška a čestné uznania klubu dostali pp. Gregorová, Kupčo, Přibilová , Uramová, Benková, Visloužil, Slováková, Prístupová . Po ocenení nasledovala diskusia a  kultúrny program, kde vystúpila tanečná skupina Elišky a mladé hip–hoperky DOTYK , ktorá pokračovala tanečnou zábavou a občerstvím, ktoré zabezpečilo mesto a klub. Všetci členovia obdržali brožúrku k 30. výročiu klubu. V mene výboru sa chcem aj touto cestou poďakovať vedeniu mesta za aktívnu pomoc pri zabezpečovaní nášho výročia.

V mesiaci júl sa uskutočnil výlet za teplou vodou do Podhájskej a Baťov kanál. 26.07.2012 sme v našej záhrade mali  posedenie pri guláši a dobrej nálade, kde sa zúčastnilo cca 80 členov. Pochvala patrí šéfkuchárovi p. Haluškovi a členom výboru  za prípravu dobrého gulášu a celej  akcie.

V mesiaci august  sa uskutočnila zahraničná rekreácia do  Talianska, kde sa zúčastnilo 48 členov. Počasie bolo výborne a účastníci boli spokojní.

V mesiaci september na výbore sa prejednávala rekonštrukcia pivničných priestorov , výmena okien, vyčistenie priestorov. Zakúpila sa kuchynská linka, ktorú časť hradilo mesto a časť sponzor.Za pomoci sponzora Ing. Slašťana sa nám podarilo zrekonštruovať lavičky v našej záhrade. 27.09.2012 sme mali posedenie  s hudbou a tancom na Drevokupe.

V mesiaci október  na výbore sme zabezpečovali jesennú rekreáciu v Tatrách , kde sa zúčastnilo 9 členov. Pripravovalo sa stretnutie s našimi jubilantmi, ktoré sa uskutočnilo 23.10.2012 v škole Úžitkového umenia. Na stretnutí sa zúčastnilo 82 jubilantov, kde im bol poblahoželať viceprimátor PaedDr. Bella  a Ing. Majeríková.  Dňa 24.10.2012 sa 47 našich členov zúčastnilo zájazdu do Poľska.  25.10.2012 v Drevokupe sme pripravili akciu ku dňu „ Ucty k starším , kde po krátkom príhovore vedúcej klubu  vystúpil tanečný súbor Elišky a začala sa spoločenská zábava s občerstvením a tancom.

V mesiaci november  som na výbore informovala o zasadnutí Rady starších na Mest. úrade . Členovia výboru zabezpečovali prípravu Katarínskej zábavy, ktorá sa uskutočnila .22.11.2012 v Drevokupe.  27.11.2012 sa zúčastnilo 53 členov v B.B. na opere CARMEN.

V mesiaci december výbor zabezpečil akciu MIKULAŠA , ktorá bola 5.12.2012 v klube, kde členov obdaroval aj MIKULAŠ s ANJELOM a ČERTOM a následne výbor zabezpečil občerstvenie s príjemným posedením. 14.12.2012 sme sa znova stretli v klube pri Vianočnom stromčeku s dobrou  kapustnicou a hriatym. Nálada bola výborná  na ktorej sa zúčastnil aj viceprimátor s p. Majeríkovou, ktorí popriali príjemné prežitie Vianočných sviatkov .

Na výbore v mesiaci december sa zabezpečovali rekreácie na rok 2013 ako domáce aj zahraničné. Pripravila sa zahraničná rekreácia do Chorvátska  a Talianska  kde je potrebné sa už prihlásiť a pri zápise zaplatiť zálohu 100,- euro.

Vážení priatelia,

Dovoľte mi v závere mojej správy úprimne poďakovať všetkým aktívnym členom výboru za veľmi dobrú spoluprácu  a všetkým členom , ktorí sa podieľali na  zveľaďovaní nášho klubu. Taktiež chcem poďakovať vedeniu mesta na čele s primátorom doktorom Pavlíkom, viceprimátorom doktorom Bellom a Ing. Majeríkovou, ktorí nám boli nápomocní pri našej práci.

Taktiež mi  dovoľte aby sme si minútou ticha uctili pamiatku tých členov, ktorí v roku 2012 opustili naše rady.

Vstúpili sme do roku 2013  v ktorom Vám chcem všetkým menom svojim aj menom výboru popriať pevné zdravie, šťastie, dobrú rodinnú pohodu v kruhu svojich najbližších, aby sme sa spolu v zdravý a dobrej nálade stretávali v priebehu celého roka.

Chcete si vytlačiť? Výročná správa 2012

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela. (Johann Wolfgang von Goethe)

%d blogerom sa páči toto: