MESIAC ÚCTY

Úcta k starším. Len v októbri  😦  ? Určite nie, no keď na ňu zabúdame počas celého roka, tak dobre padne aj čo i len  v tom októbri.

KDDC v Ružomberku pozýva svojich členov na posedenie  s hudbou, kvietkom a malým občerstvením, pri príležitosti mesiaca „Úcty k starším“. Stretneme  sa 09.10.2014  o 15:00 tradične v Drevokupe.

NA ZAMYSLENIE

Moje drahé deti, moje dieťa…. Čítať ďalej MESIAC ÚCTY

Advertisement